છતે ભાયડે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છતે ભાયડે

  • 1

    ભાયડો જીવતો હોવા છતાં (સ્ત્રીએ નાતરે જવું).