છતું રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છતું રાખવું

  • 1

    વંશવેલો ચાલુ રાખવો.

  • 2

    બધું ઠીક જાળવી રાખવું.