છેદનબિંદુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેદનબિંદુ

નપુંસક લિંગ

ગણિતશાસ્ત્ર​
  • 1

    ગણિતશાસ્ત્ર​
    જ્યાં બે અથવા વધારે લીટીઓ એક બીજીને કાપતી-મળતી હોય તે બિદું.