છેદ કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેદ કાઢવો

  • 1

    ભાગીને ઓછું કરવું.

  • 2

    નાશ કરવો.