છંદે ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છંદે ચડવું

  • 1

    લત કે લેહ લાગવી; વ્યસન વળગવું.