છપ્પનના પાટા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છપ્પનના પાટા

  • 1

    ભારે હેરાનગતિ (થવી).