છપ્પનના મેળમાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છપ્પનના મેળમાં

  • 1

    કશાય હિસાબ મેળમાં કે (નહિ એવું).