છપ્પનની છિનાળી કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છપ્પનની છિનાળી કાઢવી

  • 1

    બધાં છાના કામ ઉઘાડાં પાડી ફજેતી કરવી.