છપ્પનનો ફેરો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છપ્પનનો ફેરો

  • 1

    નકામો ફેરો કે રખડપટ્ટી.