છપ્પનવેપારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છપ્પનવેપારી

  • 1

    ઘણો વ્યવસાયી માણસ.