છપ્પનશાહ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છપ્પનશાહ

  • 1

    છપ્પન વેપારી; ઘણો વ્યવસાયી માણસ.