છપ્પનિયામાંથી આવેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છપ્પનિયામાંથી આવેલું

  • 1

    અતિ ભૂખ્યું; દુકાળિયું.