છપ્પન ઉપર ભૂંગળો વાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છપ્પન ઉપર ભૂંગળો વાગવી

  • 1

    ખૂબ પૈસો હોવો.

  • 2

    બિલકુલ ધ્યાન ન જવું; નચિંતપણે ઘોરવું.