ગુજરાતી

માં છપામણીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છપામણી1છુપામણી2

છપામણી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    છપાઈ કે તેનું મહેનતાણું.

ગુજરાતી

માં છપામણીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છપામણી1છુપામણી2

છુપામણી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    છુપાવવું તે; ગુપ્ત રાખવું તે.