છપામણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છપામણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    છપાઈ કે તેનું મહેનતાણું.

છુપામણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છુપામણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    છુપાવવું તે; ગુપ્ત રાખવું તે.