ગુજરાતી

માં છબછબની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છબછબ1છબછબું2

છબછબ1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    વારંવાર છબ; છબક છબક.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં છબછબની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છબછબ1છબછબું2

છબછબું2

વિશેષણ

  • 1

    છછરું; માત્ર તળિયું ઢંકાય તેટલું.