છબલીકાં વગાડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છબલીકાં વગાડવાં

  • 1

    પૈસેટકે ખાલી થઈ જવું.