છમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છમ

અવ્યય

  • 1

    તેવો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી

છુમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છુમ

અવ્યય

  • 1

    છુમ એવો રવ (જેમ કે, વઘારનો).

મૂળ

રવાનુકારી