ગુજરાતી

માં છમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છમ1છુમ2

છમ1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    તેવો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં છમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છમ1છુમ2

છુમ2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    છુમ એવો રવ (જેમ કે, વઘારનો).

મૂળ

રવાનુકારી