ગુજરાતી

માં છમકારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છમકાર1છુમકાર2

છમકાર1

પુંલિંગ

  • 1

    છમકવું તે.

ગુજરાતી

માં છમકારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છમકાર1છુમકાર2

છુમકાર2

પુંલિંગ

  • 1

    છુમ એવો રવ (જેમ કે, વઘારનો).