છમાસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છમાસી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મરણ પછી છ માસે કરાતી ક્રિયા (છમાસી વાળવી.).