છ્યાશી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છ્યાશી

વિશેષણ

  • 1

    એંશી વતા છ.

છ્યાશી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છ્યાશી

પુંલિંગ

  • 1

    છ્યાશીનો આંકડો કે સંખ્યા; '૮૬'.