ગુજરાતી

માં છયાસીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છયાસી1છ્યાસી2

છયાસી1

વિશેષણ

 • 1

  એંશી વત્તા છ.

ગુજરાતી

માં છયાસીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છયાસી1છ્યાસી2

છ્યાસી2

વિશેષણ

 • 1

  એંશી વતા છ.

પુંલિંગ

 • 1

  છયાસીનો આંકડો કે સંખ્યા; '૮૬'.

પુંલિંગ

 • 1

  છ્યાસીનો આંકડો કે સંખ્યા; '૮૬'.