છયાસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છયાસી

વિશેષણ

 • 1

  એંશી વત્તા છ.

પુંલિંગ

 • 1

  છયાસીનો આંકડો કે સંખ્યા; '૮૬'.

છ્યાસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છ્યાસી

વિશેષણ

 • 1

  એંશી વતા છ.

છ્યાસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છ્યાસી

પુંલિંગ

 • 1

  છ્યાસીનો આંકડો કે સંખ્યા; '૮૬'.