છરાવીંટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છરાવીંટી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બૉલ–બેરિંગ'; પૈડું બરાબર ફરવા માટે વીંટીમાં છરા ગોઠવી તે ધરી કે લાટ પર બેસાડાય છે તે યોજના (જેમ કે, સાઈકલમાં).