છરી મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છરી મૂકવી

  • 1

    કતલ કરવી.

  • 2

    ખરાબ કરવું; પાયમાલ કરવું.