છર ઉતારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છર ઉતારવો

  • 1

    મદ દૂર કરવો.

  • 2

    અસ્ત્રાની ધાર કાઢવી.