છર ઊઠવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છર ઊઠવો

  • 1

    અસ્ત્રાનો ચેપ લાગવો.