છર ઊડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છર ઊડવો

  • 1

    અસ્ત્રાનો ચેપ લાગવો.