છર કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છર કાઢવો

  • 1

    મદ કરવો; બહેકવું.

  • 2

    અંત્યાનંદમાં આવી જવું.