છેલ્લા પ્રણામ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેલ્લા પ્રણામ

  • 1

    છેવટના રામરામ.