છેલ્લી સનદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેલ્લી સનદ

  • 1

    છેવટનો જન્મ; મનુષ્યાવતાર.