છેલ્લો અક્ષર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેલ્લો અક્ષર

  • 1

    છેવટની શિખામણ.

  • 2

    રામનામ.