છેલ્લે પગથિયે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેલ્લે પગથિયે

  • 1

    છેક છેલ્લી હદે.