છેલ્લે પાટલે બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છેલ્લે પાટલે બેસવું

  • 1

    જાત કે સ્વભાવ ઉપર જવું.

  • 2

    અંતિમ હદે જવું.