ગુજરાતી

માં છાછરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છાછર1છાછરુ2છાછરું3

છાછર1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  તાસક.

 • 2

  ['છરર' રવાનુકારી પરથી?] પાણીની સપાટી પર છરરર કરતું જાય એવી રીતે કાંઈ ફેંકવું તે.

ગુજરાતી

માં છાછરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છાછર1છાછરુ2છાછરું3

છાછરુ2

વિશેષણ

 • 1

  છીછરું; છછરું; થોડી ઊડાંઈવાળું.

ગુજરાતી

માં છાછરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: છાછર1છાછરુ2છાછરું3

છાછરું3

વિશેષણ

 • 1

  છીછરું; છછરું; થોડી ઊડાંઈવાળું.

વિશેષણ

 • 1

  છાછરું (છાછર મારવી.).

મૂળ

'છાછરું ઉપરથી?