છાંટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાંટ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  થોડા ઝીણા ઝીણા છાંટા; ફરફર.

 • 2

  [?] ઝડપ; ઉતાવળ.

 • 3

  ['છાંટવું' ઉપરથી] ગપ્પું; બડાઈ.

 • 4

  ઉપર ઉપરથી કાપતાં પડેલા કકડા.

 • 5

  [?] ગુણપાટનો કોથળો.

મૂળ

दे. छंट

છાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાટ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ટાંકાની અંદરની છત.

 • 2

  પથ્થરનો લાંબો પહોળો કકડો.

છાંટુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાંટુ

વિશેષણ

 • 1

  છાંટે એવું; ગપ્પી; છાંકુ.

મૂળ

'છાંટવું' ઉપરથી

છાંટુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાંટુ

વિશેષણ

 • 1

  તડાકિયું; ગપ્પી.