છાંટો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાંટો કરવો

  • 1

    અન્ન પાણી આપવા-લેવાનો વ્યવહાર બંધ કરવો.