છાંટો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાંટો મૂકવો

  • 1

    અન્ન પવિત્ર થાય તે માટે થોડું ઘી પીરસવું.