છાંટ નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાંટ નાખવી

  • 1

    પાણીના છાંટા નાખી પવિત્ર કરવું.