છાંટ મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાંટ મારવી

  • 1

    ગપ હાંકવી.

  • 2

    ડંફાસ મારવી.