છાણાં થાપવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાણાં થાપવાં

  • 1

    થેપીને છાણાં બનાવવાં.

  • 2

    લાક્ષણિક મર્યાદાભંગ કરવો.