છાણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    છપાઈ; છાપવાનું મહેનતાણું.

  • 2

    છાપ; છાપણી.