છાણ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાણ કરવું

  • 1

    (ગાયભેંસે) પોદળો કરવો.