છાણ હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાણ હોવું

  • 1

    દમ હોવો; હિંમત હોવી.