છાતીએ કહ્યુ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતીએ કહ્યુ કરવું

  • 1

    ધીરજ કે હિંમત રહેવી.