છાતીએ ચાંપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતીએ ચાંપવું

  • 1

    વહાલમાં હૈયા સરસું દબાવવું.