છાતીએ ડાઘ રહેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતીએ ડાઘ રહેવો

  • 1

    દિલમાં દુઃખ કે વેરની લાગણી થવી.