છાતીએ હાથ મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતીએ હાથ મૂકવો

  • 1

    ખાતરી કે ભરોસો આપવો.