છાતીનું આખું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતીનું આખું

  • 1

    સાહસિક; હિંમતવાન.