છાતીનું કઠણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતીનું કઠણ

  • 1

    છાતીવાળું; હિંમતવાન.