છાતીમાં ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતીમાં ઘાલવું

  • 1

    (વહાલમાં) છાતી સરસું ચાંપવું.