છાતી ઊંચી થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાતી ઊંચી થવી

  • 1

    ખૂબ હરખ કે આનંદ યા ગર્વ થવો.